De ce am nevoie de servicii de Managed Security Services pentru compania mea?

Working with an experienced Managed Security Service Provider provides many benefits, including:

  • Efectuarea BIA (Business Impact Assessment) pentru compania dumneavoastră
  • Revizuirea și îmbunătățirea structurii organizaționale IT, a politicilor, procedurilor și a standardelor IT
  • Revizuirea și îmbunătățirea documentației IT pentru a asigura conformitatea
  • Auditarea măsurilor de securitate interne, externe și neautomatizate
  • Evaluarea vulnerabilității și proceselor de gestionare a patch-urilor
  • Identificarea, clasificarea și atenuarea riscurilor IT.


[email protected]

get in touch